Forside

 

Velkommen til Avnede sogn

 

Avnede kirke ligger: Avnedevej 10, 4900 Nakskov

 

Du er velkommen til at besøge kirken til gudstjeneste eller, når det passer dig i ugens løb. I sommertiden er kirken åben
mellem morgen- og aftenringning alle hverdage undtagen mandag.
Du kan kontakte præst eller graver, hvis du ønsker at få adgang til kirken udenfor den faste åbningstid.                                

Konfirmationer 2019

Fredag den 17. maj, Bededag, og torsdag den 30. maj, Kristi Himmelfartsdag, er der planlagt konfirmationsgudstjenester i Halsted og Avnede kirker.

 
Jeg har talt med de 6 familier, som har børn i konfirmationsalderen, og fortalt dem om, at konfirmationsforberedelsen sker i samarbejde med sognepræst Rebekka Kristensen i Søllested sammen med konfirmanderne i Søllested-Skovlænge-Gurreby pastorat.

Forberedelsen vil foregå i Søllested præstegård på 8 søndage, 4 før jul og 4 efter jul, fra kl. 9.0015.00. Rebekka og jeg synes, at det er bedre end tirsdage efter skoletid gennem vinteren. Formen har været afprøvet med konfirmanderne fra Søllested i det nu afsluttede forløb, og det har overbevist os om, at det er værd at prøve det igen. 

Ring eller mail til mig, såfremt konfirmander fra Halsted og Avnede ønsker, at være med i forberedelsen på denne måde med at mødes 8 søndage i forberedelsesforløbet. Jeg vil så kunne fortælle, på hvilke søndage konfirmationsforberedelsen foregår. 

Ole Opstrup

Koncert med Det hvide Kor

Torsdag den 25. april, kl. 19.00 synger Det hvide Kor i Avnede kirke


Det hvide Kor fra Nakskov under ledelse af dirigent Mette Staalgaard Nielsen synger denne aften foråret ind. Koret har eksisteret i 46 år, og det har altid følt en særlig tilknytning til Avnede kirke, fordi korets grundlægger Victor Cornelins ligger begravet på Avnede kirkegård. 

Historien bag Det hvide Kor er den, at den 75-årige Cornelins blev ramt af en meget alvorlig sygdom, som krævede operation. Herefter fulgte et langt hospitalsophold, hvor Cornelins ganske langsomt genvandt sine gode fysiske kræfter.og sin virkelyst, og  Cornelins tog intiativ til daglig morgensang, som han spillede til på sin harmonika..Sygeplejersker og sygehjælpere kom gerne ind og sang med sammen med patienterne. Det gav Cornelins anledning til at foreslå, at der dannedes et personalekor på Nakskov sygehus. Dette kor blev det første i rækken af Hvide Kor, som snart derefter blev oprettet på de øvrige sygehuse på Lolland, på Falster og på Sydsjælland.


 .Det hvide KorDa Cornelins kunne være fyldt 100 år i 1998 samledes alle De hvide Kor til en koncert i Avnede kirke. Som fotoet af begivenheden viser, var Avnede kirke den aften fyldt til bristepunktet. Mindekoncerten sluttede med, at alle samledes ved Cornelins' grav og sang ”Dejlig er jorden”.Det blev en uforglemmelig begivenhed for alle, der fik lov at opleve den.  


Men hvorfor er Cornelins’ livsrejse, som begyndte på den Vestindiske ø Sct . Croix endt på Avnede kirkegård? Svaret findes i Cornelins’ erindringsbog  ”Fra Sct.Croix til Nakskov”, hvor han med varme og taknemmelighed fortæller om  den storsindede proprietær J.O. Balck, ejer af gården Lønstrup på Avnedevej, og hans venlige husbestyrerinde frk. Lange. Hver sommer tog Victor fra kummerlige forhold hos sin plejemor i København til Avnede Station, hvor proprietær Balck ventede ham på perronen, og som Cornelins skriver: ” Besøgene i dette hjem fortsatte langt ind i min voksne alder, indtil jeg med tårer måtte lægge blomster på mine lollandske velynderes grave.


Tilknytningen til Avnede førte til, at Cornelins efter endt lærereksamen blev ansat ved skolevæsnet i Nakskov, og i mange år var han viceskoleinspektør ved Nakskov Byskole.  havde en meget stor betydning for musiklivet på Vestlolland blandt andet med oprettelsen af Det hvide Kor, som vi får glæden af at høre denne forårsaften.


Foredrag af Karen Zubari i præstegården

Torsdag den 19. maj kl. 19:00Karen Zubari.jpgKaren Zubari giver denne beskrivelse af sit foredrag: "På denne Store Bededags aften vil jeg fortælle om mit møde med Lolland.     
Efter mange år på Islands Brygge og fem år i Israel var det tid til at begynde på et nyt kapitel i mit liv, og valget faldt på Lolland. Her var der god plads til store tanker og små blå anemoner. ”Digte fra en blondekant” blev min kærlighedserklæring til øen, og mange sange og viser er siden blevet digtet her i havørnenes rige.

Også digtsamlingen ”Ingen anemoner er så blå” og visesamlingen ”Viser fra min Wiingaard” kommer vi omkring. Programmet byder desuden på festlige historier på vers og ind imellem lidt fællessang af egen avl, men på kendte melodier."                                                                                                                          

Der vil blive serveret kaffe og te med varme hveder til, som det sig hører til Store Bededags aften.

Kristi Himmelfartsdags gudstjenste

Torsdag den 30. maj, kl. 14.00. Avnede Skov ved Langdyssen


1404811345.jpg


Inge Damhus vil ledsage salmesangen på sin harmonika og spille til sangene efter. Det skal hun have tak for. 

Ligeledes tak til Birger Munch, som ejer skoven og sørger for, at vi kan holde gudstjenesten ved Langdyssen. 

Menighedsrådet serverer kaffe med basser til.

Gudstjeneste i præstegårdshaven

Søndag den 28. juli, kl. 14.00


lagkage.jpgBeboerne på Lykkeseje inviteres særskilt. 

Alle er velkomne.                                                                                             

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet eftermiddagskaffen med lagkager til.

Kalender

Gudstjeneste
Halsted kirke
30-06 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
07-07 09:30
Gudstjeneste
Halsted kirke
14-07 09:30
Gudstjeneste
Avnede kirke
21-07 09:30
Gudstjeneste
Præstegården
28-07 14:00
Gudstjeneste
Avnede kirke
04-08 09:30

Adresser

 

Avnede kirke

Avnedevej 10,

4900 Nakskov

 

Sognepræst

 Ole Opstrup, Horslundevej 1, 4900 Nakskov,

Tlf. 54 93 90 30, Email: oop@km.dk

 

Graver

Arne Meldgaard, Torpevej 8, 4900 Nakskov,

Tlf. 23322266 , e-mail: amaunedekirke@hotmail.dk

 

Kirkeværge

Bente Thomsen,Birkevænget 79,4900 Nakskov

Tlf.: 54 92 24 46

Links

Halsted og Avnede Landsbylaug

http://halsted-avnede.dk/

 

Ullerslev landsbylaug

http://www.ullerslev-landsbylaug.dk/

Besøg også Halsted sogn

Halsted Kirke
www.halsted-kirke.dk